Kwelder

hoog water op de kwelder

Het stukje land dat we lenen van de zee. Een prachtig gebied dat we door het aanleggen van rijsdammen laten ontstaan en wat in goede verstandhouding met Moeder Natuur en haar elementen gebruikt kan worden.

Het Gronings kweldergebied is onderdeel van Natura 2000 en daarmee beschermd gebied. In de afgelopen jaren is ‘onze’ kwelder op de schop gegaan. Letterlijk op de schop. Het kwelderherstelprogramma was een samenwerking van de Vereniging van Oevereigenaren en -Gebruikers (VOG), Stichting Het Groninger Landschap en Natuurmonumenten. Het herstel was nodig om de biodiversiteit te verbeteren. Het vee dat er nu loopt, zorgt er voor dat de kwelders open en gevarieerd blijven en dat is belangrijk voor planten en dieren. Én, er is zelfs een hele leuke wandelroute aangelegd! De sloten zijn aangepast zodat het vee er niet in verdrinkt en, om te voorkomen dat vee bij vloed ingesloten wordt door het zeewater, zijn de kleidammen opgehoogd.

Want soms is de kwelder weer even van de zee. Bij storm en springtij grenst de zee weer even aan de dijk. De schapen kunnen van de kwelder af en schuilen in de in de luwte van de dijk. De grotere dieren wachten af op de opnieuw opgehoogde dammen.